Koetshuis
(voormalige inpandige paardenstallen voor 12 paarden)


In de 60-er jaren is in het kader van de ruilverkaveling de grote schuur afgebroken, met uitzondering van de inpandige paardenstallen. Omdat René Caderius van Veen destijds een rijtuig als huwelijkscadeau aan zijn bruid had gegeven waarmee ook de huwelijksreis gemaakt is en omdat dat rijtuig ondergebracht werd in dit bouwwerk (nu samen met andere rijtuigen) is het omgedoopt tot "koetshuis", hetgeen trouwens goed past bij het uiterlijk.

Aan de lange zuidmuur van dit koethuis heeft René 10 jaar geleden een lang afdak gemaakt waar druiven groeien en dat gebruikt kan worden om zelfs met groepen heerlijk overdekt in de halfschaduw te zitten middentussen het groen.

Klik op foto voor vergroting

Het koetshuis bestaat uit één grote ruimte met een betonnen plafond waarboven een soort vliering is waar men vroeger hooi en stro kon bewaren. het zou natuurlijk ook als ruime dubbele garage gebruikt kunnen worden of zelfs een totaal andere bestemming kunnen krijgen. het idee om bijv. in de zuidwand onder het druivendak 5 toogramen te maken en een gewone deur aan één van de zijmuren is nooit uitgevoerd.

Klik op foto voor vergroting

Ander gebruik van het koetshuis is zeer wel mogelijk. het is een extra mogelijkheid van het gehele complex "De Boschplaatse" dat op naam staat van Jkvr L.E. de Savornin Lohman en via haar te koop wordt aangeboden.

Contact via email